Werkzaamheden Westsluis Terneuzen

Werkzaamheden Westsluis Terneuzen

Rijkswaterstaat werkt van 8 tot en met 27 februari aan de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen. Om de brug geschikt te maken voor bediening op afstand past ENGIE in opdracht van de vaarwegbeheerder de aandrijving, besturing en bediening van de brug aan. Tijdens de werkzaamheden staat de brug open.

Voetgangers en fietsers kunnen, wanneer de noordbrug geopend is voor de scheepvaart, te voet gebruik maken van de passage over de sluisdeur bij de zuidbrug. Ook zijn er bloktijden ingesteld: van 7.30 tot 8.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur varen er in principe geen schepen door de Westsluis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld vanwege de passage van een diepgaand en dus tijgebonden schip.

 

Hinder voor scheepvaart

Op 20 en 27 februari is de Westsluis de hele dag gestremd voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat maakt in overleg met de Haven Gent en Zeeland Seaports een planning van de schuttingen voor en na de stremmingen, om alle schepen zo veel mogelijk op het juiste moment op de plaats van bestemming te krijgen.

Na de werkzaamheden aan de zuidbrug is in maart en april de noordbrug aan de beurt. Op 17 en 24 april en 1 mei zijn er ook weer stremmingen van de Westsluis voor de scheepvaart.

Deel dit bericht

Geef een reactie